ต้องรู้ สู้ COVID-19

รวมประเด็นความรู้ COVID-19 

อาการและอาการแสดงกรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ปัจจัยเสี่ยงมีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศ ทุกเที่ยวบิน/ทุกช่องทางระหว่างประเทศมาตรการการกักกันกรณีตรวจไม่พบเชื้อกักกันตามมาตรการ​ อาการและอาการแสดงกรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่37.3

THG รับมือ Covid-19

มาตรการรับมือ COVID-19 ของโรงพยาบาลในเครือของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)

บริการของ THG

เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุในครอบครัว

Drive Thru Covid-19 Test พร้อมให้บริการ ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ ราคา 2500 บาท . *กรณีผู้สงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ต้องเข้ารับบริการตรวจที่ ARI Clinic เพื่อพบแพทย์ ในราคา 3,000 บาท . Drive

ถึงตัวจะห่าง…แต่ความห่วงใยไม่เคยห่าง​ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อการป้องกัน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ ​ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จึงขออำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการเยี่ยมผู้ป่วยด้วยบริการ THG Care Gift จัดส่งกระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ กระเช้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ