ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19


User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
Image

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ โคโรนาคืออะไร ไวรัสสายพันธุ์ โคโรนา เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่มนี้มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรง เป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) หรือ โรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา

โรคโควิด-19 คืออะไร โรคโควิด-19 คือ โรคทางเดินหายใจที่มาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)  ที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

2. การติดต่อและอาการ

คนสามารถติดโรคโควิด-19 นี้ได้อย่างไร เนื่องจากไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมนุษย์ไม่มีภูมิต้านทาน โรคนี้จึงมีการติดต่อง่าย กลายเป็นโรคระบาด กลุ่มคนที่มีโอกาสติดสูงคือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง กินยากดภูมิต้านทาน คนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น้ำมูก น้ำลาย ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยต้องสงสัยมีอาการทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

อาการป่วยที่เกิดจากการติดโรคโควิด-19 เป็นอย่างไร ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 จะมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หากท่านมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน เมืองที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ระบาด หรือได้ใกล้ชิดกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทย ควรกักตัวเอง 14 วันและสังเกตอาการ ถ้ามีไข้ ไอหรือเหนื่อยหอบ ควรติดต่อแพทย์

3. การป้องกันตัวเอง

  • หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละอย่างน้อย 20 วินาที
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณ T-zone
  • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรเวลาออกนอกบ้าน
  • เวลาออกนอกบ้านควรเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิว เช่น ราวจับ ผนังลิฟท์ โต๊ะ ลูกบิดประตู ถ้าจำเป็นต้องจับ ควรใช้ทิชชู่จับแล้วทิ้งหรือล้างมือทันที
  • เวลากลับเข้าบ้านควรอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และเช็ดกระเป๋า มือถือด้วยแอลกอฮอลล์
  • ทำ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งรวมถึงการลดการทำกิจกรรมนอกบ้านหากไม่จำเป็น การทำงานและการเรียนที่บ้าน และการหลีกเลี่ยงสถานที่และกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
  • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกาย

4. การป้องกันผู้อื่น

การสวมใส่หน้ากากอนามัย หากท่านสงสัยว่าตนเองเริ่มมีอาการ และมีความเสี่ยงการติดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันคนรอบข้างไม่ให้ติดเชื้อ วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อื่น

การไอ จาม ที่ถูกวิธี

  • เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม แล้วไม่มีกระดาษชำระ ควรใช้การไอ จามใส่ข้อพับ โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อพับปิดปากและจมูกตนเองก่อนจามหรือไอทุกครั้ง ไม่ควรไอ จามใส่มือ
  • หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อโรค ไม่ให้แพร่กระจาย
  • เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษชำระหรือทิชชู่มาปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย แล้วนำไปทิ้งในถังขยะปิดให้เรียบร้อย