Image
Image

บริการ Hospitel หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เหมาะสำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อ (ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว)
และยังไม่มีสถานพยาบาลที่ต้องการ อาการไม่รุนแรง ไม่มีอาการหรือภาวะเสี่ยงอื่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน 

ชนิดห้อง
ค่าห้อง
ค่าอาหาร
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการโรงพยาบาล
รวม/คืน
Standard
4,500
*กรณีอยู่ไม่ครบ 14 วัน ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดห้องพัก Standard
 • Wi-Fi ฟรี
 • เครื่องปรับอากาศ
บริการทางการแพทย์
 1. บริการเครื่อง X-Ray
 2. บริการตรวจเช็คสุขภาพโดยแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทาง Tele-Medicine ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลในเครือฯ 
หมายเหตุ
 1. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน หากต้องการเพิ่มจำนวนผู้พักมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
 2. ราคานี้รวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
 3. ไม่รวมเวชภัณฑ์ หัตถการ บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และบริการพิเศษ Room Service

เอกสารที่ต้องเตรียมและส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการรักษา

 1. บัตรประชาชน
 2. ผลการตรวจโควิด 19 ด้วยการใช้ RT-PCR Test ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. กรณีที่ใช้ประกัน เลขที่กรมธรรม์หรือบัตรประชาชน (ทุกฉบับที่มี)
 4. ผลตรวจ X-Ray ปอด (ถ้ามี)

เกณฑ์การเข้าพักรักษาของผู้ป่วยโควิด 19 ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel มีดังนี้

01
ผู้ป่วยยืนยันที่ไม่มีอาการหลังนอน รพ. 4-7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และครบ 14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์ อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้)
02
ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะร่วม หลังนอน รพ. 4-7 วัน เมื่ออาการดีขึ้นให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และ 14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์ อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้)
03
ผู้ป่วยยืนยันโควิดที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ไม่มีอาการ หรือ ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะอื่นร่วม เข้าพักรักษา สังเกตอาการที่ Hospitel จนครบ 14 วัน (และในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์ อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้)
04
ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ แนะนำให้ เอกซเรย์ปอดทุกราย หากปอดผิดปกติ ควรอยู่โรงพยาบาล

การจำแนกผู้ติดเชื้อตามอาการ

สีเขียว

 • จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ
 • ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว

สีเหลือง

 • ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว
 • มีความเสี่ยง/มีโรคร่วมที่สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. อายุมากกว่า 60 ปี
  2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ)
  3. โรคไตเรื้อรัง
  4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด)
  5. โรคหลอดเลือดสมอง
  6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
  7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรับ
  8. ตับแข็ง
  9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms)

สีแดง

 • หอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-Ray พบปอดอักเสบรุนแรง
 • มีภาวะปอดบวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise - Induced Hyoixemia))

ระยะเวลาในการกักตัว ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

กรมการแพทย์พิจารณา แล้วเห็นว่า ผู้ยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่กระจายไปทั้งประเทศ จำเป็นต้องให้การรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel อย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย
ถ้ากักตัวครบ 14 วัน และยังมีอาการควรให้อยู่โรงพยาบาลต่อไปจนไม่มีอาการ อย่างน้อย 24 ถึง 48 ชั่วโมง เพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น หลังจากนั้นแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อไปตามมาตรฐานวิถีใหม่ (new normal)

การกักตัวของผู้สัมผัสโรคแบบความเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน เพื่อให้พ้นช่วงระยะเวลาฟักตัวของโรค และ ผู้ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นโรค ให้แยกตัวอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้สามารถปรึกษาแพทย์ได้หากไม่มั่นใจว่าจะหยุดแยกได้หรือยัง

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีติดเชื้อโควิด 19
หากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ปฏิเสธการย้ายไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือประสงค์จะย้ายไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของเอกชนแห่งอื่น ค่ารักษาพยาบาลภายหลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยโรงพยาบาลจะไม่เรียกเก็บเพิ่มเติม หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๔

กรุณาติดต่อ 085-851-5635, 080-259-3146  

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยโรงพยาบาลจะไม่เรียกเก็บเพิ่มเติม หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๔

กรุณาติดต่อ 085-851-5635, 080-259-3146