ต้องรู้...สู้ Covid-19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อาการและอาการแสดงกรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ปัจจัยเสี่ยงมีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศ ทุกเที่ยวบิน/ทุกช่องทางระหว่างประเทศมาตรการการกักกันกรณีตรวจไม่พบเชื้อกักกันตามมาตรการ​ อาการและอาการแสดงกรณีที่