ลดราคา!

Package โปรแกรมตรวจหลอดเลือด (ABI)

฿999.00

Add to wishlist
Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

THG CARE – Package โปรแกรมตรวจหลอดเลือด (ABI)

การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด ABI (Ankle Brachial Index) หรือที่เรียกว่าการตรวจ ABI คือการตรวจหาร่องรอยการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เพื่อเช็คดูว่าเป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (PAD) หรือไม่

ประโยชน์

– ดูการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

– เมื่อตรวจพบค่า ABI ที่ผิดปกติ สามารถบ่งบอกโรคอื่น ๆ ที่สำคัญเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมองตีบได้

– ช่วยทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต

– ใช้ประเมินระดับความรุนแรงของการตีบของหลอดเลือด เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีอาการปวดขา

– ใช้ตรวจเพื่อประเมินผลภายหลังการรักษา

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการตีบตันของหลอดเลือดที่ขาที่ควรได้รับการตรวจ ABI ได้แก่

– ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดหัวใจ

– ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง หรือโรคอ้วน

– ผู้ที่ป่วยจากภาวะใด ๆ ก็ตามจนไม่สามารถเดินไปมาได้และต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตลอด

– ผู้ที่มีระดับของสารบางอย่างในเลือดสูง เช่น โฮโมซีสทีน, ไลโพโปรตีน

– ผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือสูบบุหรี่มากกว่า 10 ปี

– ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

– ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบก่อนวัยอันควร

***การตรวจ ABI ไม่ได้มีการเจาะเลือด เป็นการเอาเครื่องมาแปะที่แขนขา และประมวลผลออกมาเป็นค่าตัวเลขค่ะ***