นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookie Policy)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่ออะไร:
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์

บริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยเอกลักษณ์นี้ทำให้บริษัทฯสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ท่าน ในบางครั้ง บริษัทฯ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทคุกกี้: คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)
การตั้งค่าของท่าน: คุกกี้นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์เราได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน

ประเภทคุกกี้: คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies)
การตั้งค่าของท่าน: คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดผลการทำงานโดยประมวลผลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม โดยบริษัทฯ จะนำผลลัพธ์ดังกล่าวใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการและใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่ได้ระบุชื่อหรือบอกความเป็นตัวตนของท่าน ทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

ประเภทคุกกี้: คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional Cookies)
การตั้งค่าของท่าน: คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกกลับนำมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัทฯ สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีก เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่ได้ระบุชื่อหรือบอกความเป็นตัวตนของท่าน ทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

ประเภทคุกกี้: คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeted and advertising cookies)
การตั้งค่าของท่าน: คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและวนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับตัวท่าน ในการนี้ บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลคุกกี้ของท่านไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อการโฆษณาบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้นี้ได้