ไข้มาลาเรีย โรคที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน


ไข้มาลาเรีย โรคที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝนอีกหนึ่งโรคนอกเหนือจากไข้เลือดออก
ไข้มาลาเรีย มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ตัวซีด ถ้าเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติทางสมองที่เรียกว่า "มาลาเรียขึ้นสมองได้"
การป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ร่วมกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
.
สนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงออร์แกนิค https://bit.ly/3naVH5X
THG CARE - ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพดีๆที่เลือกสรรเพื่อคุณ