ความแตกต่างระหว่างโปรตีนพืช และโปรตีนจากสัตว์


กระแสอาหารสุขภาพกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการงดรับประทานเนื้อสัตว์ และหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทน แต่หากรับประทานมากเกินไป ย่อมส่งผลกระทบกับร่างกายได้ เช่น ปริมาณไขมันในเลือดจะสูงขึ้น หรือ โปรตีนบางชนิดที่ไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้นมวัว
ดังนั้นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย รวมถึงความสมดุลของการรับประทานย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน
ด้วยความห่วงใยจาก THGCARE
.
.
Thonburi Healthcare Group (THG)​
ดูแลคุณ...ในทุกช่วงชีวิต
Lifetime Health Guardian For All
Facebook: Thonburi Healthcare Group​
Line ID: @THGinfo​
Website: www.thg.co.th