การนอนหลับพักผ่อนเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์


การนอนหลับพักผ่อนเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
‘ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและมีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย รวมไปถึงสมองของเราด้วย’
คำแนะนำดีๆ จาก นพ.ปีติ เนตยารักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท จากโรงพยาบาลธนบุรี ที่ได้มาให้ความรู้เรื่องการนอนหลับ ว่าหากเมื่อใดที่เรานอนหลับไม่ดี หรือ ไม่เพียงพอในแต่ละวัน จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การตัดสินใจ หรือ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
.
Thonburi Healthcare Group (THG)​
ดูแลคุณ...ในทุกช่วงชีวิต
Lifetime Health Guardian For All
Facebook: Thonburi Healthcare Group​
Line ID: @THGinfo​
Website: www.thg.co.th
#นพ.ปีติเนตยารักษ์ #ปีติเนตยารักษ์ #แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง