หูตึงกับสมองเสื่อม


ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยมักเกิดจากหลายสาเหตุ รวมถึงภาวะหูตึง หนึ่งในสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบไปสู่การรับรู้และการทำงานของสมองที่ลดลง ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและถดถอย ซึ่งภาวะหูตึง หากพบตั้งแต่เริ่มต้นสามารถรักษาได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยฟังที่จะทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้สูงวัยดีขึ้น
หากมีอาการต้องสงสัย เช่น เริ่มได้ยินเสียงรอบข้างลดลง หรือ ต้องปรับเสียงโทรทัศน์ให้มากขึ้น สามารถเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและวางแผนการรักษาได้ที่ ศูนย์ หู คอ จมูก (ENT) ที่โรงพยาบาลในเครือธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป ทุกสาขาทั่วประเทศ
.
.
.
.
.
.
.
Thonburi Healthcare Group (THG)​
ดูแลคุณ...ในทุกช่วงชีวิต
Lifetime Health Guardian For All
Facebook: Thonburi Healthcare Group​
Line ID: @THGinfo​
Website: www.thg.co.th