วิธีป้องกันลูกน้อยติดหวัด


ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เด็กสามารถเป็นหวัดได้ปีละหลายครั้ง
ส่วนใหญ่มักหายได้เองภายใน 1 – 2 สัปดาห์
ผู้ปกครองควรแนะนำให้บุตรหลาน สวมหน้ากากอนามัย
หมั่นล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนประจำวันอย่างเข้มงวด
หากพบเด็กมีอาการป่วย มีไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล
ควรให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าร่างกายจะกลับมาแข็งแรงปกติด้วยความห่วงใย
.
ติดตามสาระความรู้เรื่องสุขภาพดีๆ จากโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ได้อีกหลายช่องทางดังนี้
Tel : +66 39 605 666