เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู


.
ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้มีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น การอำนวยความสะดวก รวมไปถึงช่วยเหลือการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่ต่างกับมนุษย์ด้วยกัน
ทั้งนี้หุ่นยนต์ยังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยผ่าตัดทั้งในด้านความแม่นยำและลดระยะเวลา รวมถึงการช่วยฟื้นฟูในด้านกายภาพบำบัดเพื่อฝึกร่างกาย ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น
.
.
.
.
.
ข้อมูลด้านการฟื้นฟูสุขภาพ จาก พญ.มณฑลี สุทธิธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลธนบุรี
.
Thonburi Healthcare Group (THG)​
ดูแลคุณ...ในทุกช่วงชีวิต
Lifetime Health Guardian For All
Facebook: Thonburi Healthcare Group​
Line ID: @THGinfo​
Website: www.thg.co.th
#แพทย์หญิงมณฑลีสุทธิธรรม
#แพทย์ผู้เชียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลธนบุรี