มะเร็งปอด ตอนที่ 1


มะเร็งปอดแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่คือ

1. ชนิด เซลล์ตัวเล็ก (small cell lung cancer) หรือ ชนิดเซลล์ ตัวไม่เล็ก (non-small cell lung cancer)  

ชนิดเซลล์ตัวเล็ก เป็นชนิดที่ดุดัน ก่อเรื่องใหญ่ ทำเอาหมอมะเร็งส่ายหน้าเนื่องจากความดุร้ายนั้นถูกยับยั้งได้เพียงยาเคมีบำบัด กับ ซึ่งถ้ายังไม่ลุกลามออกไปนอกปอดจะมีการฉายแสงร่วมด้วย แต่ถ้ากระจายออกนอกช่องอก เช่นไปที่ ตับ หรือ ปอดอีกข้าง ก็แนะนำการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งอาจจะมี ยาภูมิบำบัด ร่วมด้วย อาทิ ยาที่ชื่อ 1. Atezolizumab และ 2. Durvalumab นี่เป็นเพียงสูตรการรักษาแรกเริ่มเท่านั้น 

2. สำหรับมะเร็งชนิดเซลล์ตัวใหญ่ (non-small cell lung cancer) มีการรักษาที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแบ่งตามระยะของโรค ณ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะใด มะเร็งปอดเป็นโรคที่มีการรักษาในระยะยาว ตอนนี้ทุกระยะจึงพูดถึงการตรวจพันธุกรรมมะเร็งจากชิ้นเนื้อ จากเลือด การใช้ยา การฉายแสง (รังสีรักษา) และการผ่าตัด   

ยกตัวอย่าง ระยะเริ่มต้นจะพูดถึงระยะที่ หรือ ระยะที่ การผ่าตัดมักจะเป็นทางหลักที่ทำให้ก้อนมะเร็งหายออกไปจากตัวคนไข้ แต่ว่าเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ จำเป็นต้องให้ยาเสริมการรักษานั่นคือการให้ยา ซึ่งมีทั้งยา เคมีบำบัดซึ่งให้ตามหลักการผ่าตัด รอบ แล้วอาจจะตามด้วยยามุ่งเป้า หากตรวจพบการกลายพันธุ์ที่จะตอบสนองต่อยา (EGFR exon19del, L858R) หรือยาภูมิบำบัด Atezolizumab หากปราศจากการกลายพันธุ์ของ EGFR และ ALK นี่แค่เพียงระยะเริ่มต้น ยังมีรายละเอียดถึงเพียงนี้และผู้เขียนแนะนำให้พูดคุยกับแพทย์ถึงแนวทางการรักษาอีกครั้งให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย   

ในบทความหน้าจะมาเล่าต่อในระยะที่ 3 และ ระยะที่ ระยะสุดท้าย ให้ทราบเพิ่มเติมค่ะ 

 

พญ. ภานุช เอี่ยมประภาพร 
อายุรแพทย์มะเร็ง
แหล่งที่มา: Cancer.net, NCCN guideline, ESMO guideline  

https://arjarnmore.com/lung-cancer-ep1/

#โรงพยาบาลมะเร็ง