ข้อแนะนำรายการการตรวจสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย

ข้อแนะนำรายการการตรวจสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย เพื่อคัดกรองโรคต่างๆได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
โดยการตรวจตามแต่ละช่วงวัยนั้น แบ่งออกตามอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคในช่วงอายุต่างๆ เช่น ในวัยทำงาน แนะนำให้ตรวจเช็คสุขภาพทั่วไปเป็นประจำทุกปี รวมถึงการคัดกรองโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ซึ่งวิธีการตรวจในปัจจุบัน สามารถคัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เป็นต้น
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สำหรับแต่ละช่วงวัย
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพดีๆที่เลือกสรรเพื่อคุณ
ด้วยความห่วงใยจาก THGCARE
.
Thonburi Healthcare Group (THG)​
ดูแลคุณ...ในทุกช่วงชีวิต
Lifetime Health Guardian For All
Facebook: Thonburi Healthcare Group​
Line ID: @THGinfo​
Website: www.thg.co.th