โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี
สถานที่ให้บริการ : ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน
กรุณาเตรียมเอกสารมาแสดง
1. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
3. สมุดฉีดวัคซีนเด็ก
เข้ารับบริการได้วันที่ 22-24 มีนาคม 2565
ช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
(เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนล่วงหน้า)
หมายเหตุ
1. หากท่านนัดหมายวันเข้ารับบริการแล้วไม่สามารถยกเลิกและเลื่อนนัดได้ทุกกรณี