จัดส่งยาทางไปรษณีย์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลธนบุรีมีบริการ #จัดส่งยาทางไปรษณีย์ ? เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการแพร่กระจายของโรค ? และเพื่อร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ?
การส่งยาทางไปรษณีย์มีขั้นตอนตามนี้นะคะ ? #เป็นห่วงนะ
จัดส่งยาทางไปรษณีย์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19