มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลธนบุรี 2

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โรงพยาบาลธนบุรี 2 พร้อมตั้งรับและป้องกันไวรัส COVID-19 ด้วยมาตรการที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย
  • บริการแอลกอฮอล์เจลบริเวณ จุดเข้า-ออก เคาน์เตอร์บริการ และหน้าลิฟต์
  • ทำความสะอาดห้องตรวจ ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได และจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งยังมีห้องคัดแยกผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัย และมีป้ายประชาสัมพันธ์ถึงอาการและวิธีป้องกัน COVID-19 เพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ มั่นใจ และปลอดภัยจากไวรัส COVID-19