โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น วัคซีน Pfizer - Bivalent

โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น วัคซีน Pfizer - Bivalent ที่ครอบคลุมเชื้อ Covid-19 ได้มากสายพันธุ์กว่า
สำหรับอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
ให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2566
ลงทะเบียน คลิก :
- เข้ารับบริการวันที่ 19,20,24 และ 27 เมษายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSff4zk9R2wdQ6.../viewform
- เข้ารับบริการวันที่ 21,22,28 และ 29 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วัคซีน ชั้นใต้ดิน อาคาร 1 : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeNBndZIzqjhe.../viewform
*กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
Update 18 เมษายน 2566