โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา จัดกิจกรรม MOM Class 2023

เปลี่ยนคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ ให้เป็นมือโปร
กับกิจกรรม MOM Class 2023
ครั้งที่ 2  วันที่ 10 มิถุนายน 2566
หัวข้อ
  • การรับมือกับภาวะไม่พึงประสงค์ขณะตั้งครรภ์
  • การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวของมารดาขณะตั้งครรภ์
  • การส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์
  • การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ และการฝึกหายใจขณะเจ็บครรภ์
  • การดูแลบุตรเกิดใหม่ และการส่งเสริมพัฒนาการในขวบปีแรก
.
.
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5247,5248