โปรโมชั่น "ใจว้าวุ่น"

เราก็มีโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ราคาดีส่ะด้วยสิ
ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย…
มาเช็คสุขภาพหัวใจของคุณ และคนที่คุณรักและห่วงใย โปรโมชั่น “ ใจว้าวุ่น” 
.
.
ใจว้าวุ่น 1
ราคา 1,900 บาท 
( ราคาปกติ 6,500 บาท)
1.1 ตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง ( ECHO )
1.2 ตรวจหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 ซื้อ 1 ท่าน ตรวจ 2 รายการ
 ซื้อโปรแกรม https://www.shorturl.asia/a4J1S
 ซื้อ 2 ท่าน เลือกตรวจคนละ 1 รายการ
 ซื้อโปรแกรม https://www.shorturl.asia/5wqm3
 ใจว้าวุ่น 2
- โปรแกรมอุ่นใจ 1 
ราคา 4,400 บาท 
( ราคาปกติ 4,900 บาท)
รายละเอียดรายการตรวจ
- โปรแกรมอุ่นใจ 2 
ราคา 6,400 บาท 
( ราคาปกติ 6,900 บาท)
รายละเอียดรายการตรวจ
- โปรแกรมอุ่นใจ 3 
ราคา 8,700 บาท 
( ราคาปกติ 9,200 บาท)
รายละเอียดรายการตรวจ
(ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆแล้ว)
จำหน่าย วันที่ 15 ก.ย. - 30 ก.ย. 66
เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 66 -31 ต.ค. 66
สอบถามเพิ่มเติม
 074-200200 ต่อ 149
แผนกรักษ์สุขภาพ
 𝐑𝐀𝐉𝐘𝐈𝐍𝐃𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 
______________________________
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารของ รพ.
FOLLOW ME
______________________________